Ostatnie szkolenia przed egzaminem na patent

Rekrut Centrum Szkoleniowe szkolenie na strzelnicy i przygotowanie do patentu sportowego.